top of page

Queer Welfare

‘De eerste belangrijke stappen richting zelfredzaamheid’


Vluchtelingen verlaten hun thuisbasis, hun netwerk en hun ‘wereld’ om een beter bestaan op te bouwen in een ander land. Als het gaat om vluchtelingen die homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender, queer of intersekse (LHBTQI+) zijn, dan zijn ze uiterst kwetsbaar, omdat hun geaardheid en/of genderexpressie niet overal wordt geaccepteerd. Queer Welfare richt zich op ontwikkelingsmogelijkheden en empowerment van de LHBTQI+ identiteit(en) van vluchtelingen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat vluchtelingen een goede aansluiting kunnen vinden bij projecten zoals Prisma Groep Utrecht, Prisma Groep Amsterdam, Veilige Haven Utrecht, Buddy Project en andere projecten. Veilige Haven Utrecht biedt psychosociale hulp aan biculturele LHBTQI+ en wij doen ook dit soort psychosociale gesprekken in Amsterdam. De Prisma Groep focust zich op lotgenotencontact/empowerment van biculturele LHBTQI+ en het vergoten van het sociaal netwerk, door middel van (thema)bijeenkomsten. De Prisma Groepen in Utrecht en Amsterdam hebben iedere drie weken een empowerment bijeenkomst om biculturele LHBTQI+ te empoweren en ze dus weerbaar(der) te maken. Wij doen dit d.m.v. diverse gastsprekers en/of thema’s die belangrijk zijn in onze levens.

 

Het uitgangspunt is om reiskosten van LHBTQI+-vluchtelingen in het hele land te vergoeden, zodat ze kosteloos kunnen reizen naar de verschillende (thema)bijeenkomsten die worden georganiseerd door bovengenoemde projecten. Door LHBTQI+-vluchtelingen in contact te brengen met andere burgers uit de samenleving kan de integratie op cultureel, sociaal en politiek niveau bevorderd worden. Daarnaast richten wij ons ook op andere welzijns-bevorderende factoren, zoals psychische hulp, lotgenotencontact en overbrugging van taal en cultuur. Onze vele biculturele en/of vluchtelingen LHBTQI+ vrijwilligers komen ook uit de landen van onze doelgroepen en spreken dus meestal ook meerdere talen.


Wij hebben inmiddels ongeveer 4 jaren ervaringen met het vergoeden van reiskosten van deze doelgroepen en dat gaat erg goed. Met relatief weinig financiële middelen bereiken wij veel mensen en helpen vele LHBTQI+ migranten. Op deze manier hebben honderden LHBTQI+ -vluchtelingen o.a. de bijeenkomsten van de Prisma Groep Utrecht en het Buddy Project bezocht. Soms gebruiken wij dit geld ook om hun reiskosten te vergoeden voor de psychosociale gesprekken en wij regelen dat ook vertalers uit ons netwerk, omdat die veiliger/sensitiever zijn voor de LHBTQI+ vluchtelingen. Voor ons is overigens iedereen een mensen en wij proberen altijd zo inclusief mogelijk te werken en niemand uit te sluiten.

 

Mede namens alle LHBTQI+ vluchtelingen/biculturelen willen wij iedereen bedanken die ons op wat voor manier dan ook steunt om het leven van deze mooie zielen wat veiliger en makkelijker te maken. Stichting Prisma Groep staat altijd open voor samenwerking met andere organisaties en/of particulieren.
 

bottom of page